Home » ‘De belangrijkste factor in het leren van kinderen zijn leerkrachten’

Het motto van Florente basisscholen is ‘Leren voor het leven’. De leerlingen leren op school voor het leven, niet voor de toets. Leerkrachten op alle elf Florente basisscholen zijn in 2014 gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire krijgen ouders een impressie van de resultaten zoals die zijn terug te zien in het klaslokaal.

Hoe geef je boeiend onderwijs? 

Florente vindt dat binnen scholen leerkrachten en schoolleiders zich primair moeten kunnen richten op het geven van boeiend onderwijs en dat het ondersteunend personeel daarvoor mede de voorwaarden schept. Florente wenst de komende jaren het persoonlijk, sociaal en besluitvormingskapitaal van hun leerkrachten verder te vergroten. De grootste prioriteit is dat leerkrachten vakbekwaam zijn en blijven.

Duurzaam leren?

Het bestuur van Florente is van mening dat leerkrachten goed toegerust dienen te zijn voor hun functie. Hiervoor wenst Florente duurzaam te investeren in hun professionalisering en hun welbevinden. Dit betekent dat leerkrachten zich buiten en binnen de school ontwikkelen, aandacht hebben voor hun eigen ontwikkeling en die van het team waarvan zij deel uitmaken.

Groepsleren, investeren in sociaal kapitaal op onze scholen is de basis voor professionalisering. Individueel leren staat dan ook overwegend ten dienste van het leren in en van het team. Om leerkrachten voldoende mogelijkheden te bieden om zich te blijven ontwikkelen en omwille van duidelijkheid en transparantie is het van belang dat Florente de organisatie rondom het personeel goed organiseert en zoveel mogelijk dezelfde processen en procedures hanteert.

Samen Beter Leren

Florente verwacht van leerkrachten dat zij binnen en buiten de school veel van elkaar leren en hun sociaal kapitaal en besluitvormingskapitaal verder ontwikkelen. Hiervoor schept Florente de voorwaarden. Op schoolniveau doen de directeuren dat. Zij zorgen ervoor dat hun teams kennis en vaardigheden ontwikkelen die passend zijn bij de actualiteit en de vraag in het onderwijs.

Ilya van Marle en Linda Glebbeek hebben de documentaire opgebouwd rondom 3 belangrijke thema’s uit het professionaliseringsprogramma. Deze thema’s zijn: Leerdoelen, vakmanschap van leerkrachten en de veranderende rol van leerkrachten. De korte documentaire is gefilmd op drie verschillende scholen in drie groepen in zowel de onderbouw als de middenbouw.

Redactie en productie: Linda Glebbeek, Ilya van Marle

Interviews: Linda Glebbeek

Camera: Ilya van Marle

Montage: Koen Samson

Kernwoorden: professionele leergemeenschap, boeiend onderwijs, lerende school, professionalisering, groei, leerontwikkeling, leerkrachten, primair onderwijs, po, verandering, leren voor het leven, kwaliteit lessen.

 

 

2019-02-15T16:19:47+01:00

About the Author:

Leave A Comment

This website uses cookies and third party services. Settings Ok