Campagne fotografie voor Gemeente Eindhoven om dienstverlening te vergroten

Fotografie Programma Graag gedaan – Gemeente Eindhoven - Dienstverlening 

Klantvragen

Er zijn 15 klantvragen afgerond en geïmplementeerd bij publiekscontacten via MijnApp wat de basis vormt voor onze dienstverlening

Visie en kader in dienstverlening 

Eenduidig visie en kader op gemeente brede dienstverlening die is geïmplementeerd waardoor er een consistente en positieve beleving van inwoner ontstaat bij de diverse kanalen en contactmomenten

Versimpeld productassortiment

Aantal gemeentelijke producten en diensten verminderen en vereenvoudigen.Daarmee transparantie creëren richting klant en effectiviteit verhogen van de organisatie (minder kosten)

Klanttevredenheid

het continu onderzoeken en verwerken van klantervaringen om de uitkomsten in dienstverlening te verbeteren. (Check en adapt)

Vraag aan Humming Concepts & Ilya van Marle fotografie 

Ontwikkel een makkelijk toegankelijke format voor een voortgangsrapportage die iedere zes weken verschijnt. Doelgroep: primair projectverantwoordelijken, secundair inwoners van Eindhoven

Concept fotografie

Om de klantvragen levend te houden voor de projectverantwoordelijken is een campagnematige opzet gekozen voor de rapportage.

Er zijn vijftien karakteristieke beelden ontwikkeld die de vijftien klantvragen visualiseren. 

Iedere nieuwe rapportage laat een beeld zien van één van de vijftien klantvragen. 

Hierdoor worden de projectverantwoordelijken steeds opnieuw herinnerd aan het doel van het programma Graag gedaan. 

Daarnaast woorden de beelden ook buiten de rapportage om gebruikt om aan te tonen dat de gemeente Eindhoven bezig is met de verbetering van hun dienstverlening. 

Category Zakelijke Fotografie | Visuele Identiteit