Home » Onderwijsinstelling en de AVG

Onderwijsinstelling & de AVG

Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt u als onderwijs instelling meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van uw leerlingen goed te beschermen.

Onderwijsinstelling en de AVG

Digitalisering

Innovatieve, digitale systemen bieden interessante mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs en de interne werkprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld met digitale toetsingsprogramma’s, leerlingvolgsystemen en het gebruik van sociale media & apps. Maar deze nieuwe mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken, brengen ook de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen.

Onder de AVG moet u vooraf goed nadenken over de systemen waarmee u werkt of wilt gaan werken en hoe u die inricht (privacy by design). De standaardinstellingen moeten bovendien privacyvriendelijk zijn (privacy by default). 

Verantwoordingsplicht

Nieuw onder de AVG is ook de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt onder meer in dat u aan moet kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen u heeft genomen om de persoonsgegevens van uw leerlingen te beschermen.

U moet aan de toezichthouder goed kunnen onderbouwen waarom u het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In sommige gevallen heeft u bijvoorbeeld toestemming nodig van leerlingen of hun ouders om persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor het publiceren van foto’s op uw website waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn. U moet dan kunnen laten zien dat u die toestemming heeft.

Lespakket privacy

Het lespakket ‘Privacy’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) AP geeft leerlingen van groep 7 en 8 de tools om meer zeggenschap te krijgen over hun persoonsgegevens. Leraren kunnen het lespakket gratis downloaden.

Olivia Guerra-Santin Delft University of Technology. OTB Research Institute for the Built Environment

TU Delft_Alumnus Raha Badinrad. MSc Electrical Engineering

150 years of Tate & Lyle – Making Food Extraordinary

Meest recente berichten

Recente reacties

  Archief

  Categorieën

  Meta

  Meest recente berichten

  2018-09-26T09:16:30+02:00

  About the Author:

  Improve, create and simplify existing learning processes with real world experience by portraying people based on their their ambitions, interests, skills, values, and personalities . Ability to rapidly acquire knowledge and analyse complex situations. Strong understanding of video / film production process in combination with other visual skills like animation and sound design. From start to (online) publication. Production of a high quality visual storytelling product that aligns with print and video channels to meet institutional brand awareness and goals.

  Leave A Comment

  This website uses cookies and third party services. Settings Ok