Home » Wat is Visuele geletterdheid ? Hoe komt beeld tot stand ?
leren kijken

Een vereenvoudigd schema van het menselijke visuele kijk pad door Miquel Perello Nieto, met dank aan WikiCommons, Creative Commons 4.0-licentie

Leren kijken en het vermogen om beelden te lezen en te maken

De basisdefinitie van visuele geletterdheid is het vermogen om visuele beelden te lezen, te schrijven en te maken. Dat gebeurt in een proces waarbij zowel linker als rechter hersenhelft actief betrokken zijn om zo betekenis te geven aan de waarneming en de interpretatie. 

Het is een concept dat veelal betrekking heeft op grafisch ontwerp, kunst , fotografie , film en design, maar het heeft ook veel bredere toepassingen. 

Visuele geletterdheid gaat over taal, communicatie en interactie. Zo zijn visuele uitingen  ‘taalkundige instrumenten’ waarmee we communiceren, ideeën uitwisselen en navigeren in onze wereld. 

De term werd voor het eerst bedacht in 1969 door John Debes, de oprichter van de International Visual Literacy Association. 

John Debes beschrijft het als volgt: 

“Visuele geletterdheid verwijst naar een groep ‘kijk’ vaardigheden die een mens kan ontwikkelen door andere sensorische ervaringen te zien en tegelijkertijd te integreren. De ontwikkeling van deze vaardigheden is fundamenteel voor normaal menselijk leren. Wanneer ontwikkeld, stellen ze een visueel geletterde persoon in staat om de zichtbare acties, objecten, symbolen, natuurlijke of door de mens gemaakte, die hij tegenkomt in zijn omgeving, te onderscheiden en te interpreteren. Door creatief gebruik te maken van deze vaardigheden, zijn wij in staat om met anderen te communiceren” 

Sinds Debes formulering hebben onderzoekers en praktijkmensen steeds complexere definities opnieuw (her) gedefinieerd die de breedte van de toepassingen weerspiegelen. De term zelf neemt verschillende betekenissen aan in verschillende contexten en je zult dus nieuwe ideeën tegenkomen in onderwijs, wetenschap, fotografie , film, grafisch ontwerp, kunst, technologie, filosofie enzovoort.

2018-10-19T15:49:56+02:00

About the Author:

Improve, create and simplify existing learning processes with real world experience by portraying people based on their their ambitions, interests, skills, values, and personalities . Ability to rapidly acquire knowledge and analyse complex situations. Strong understanding of video / film production process in combination with other visual skills like animation and sound design. From start to (online) publication. Production of a high quality visual storytelling product that aligns with print and video channels to meet institutional brand awareness and goals.

Leave A Comment

This website uses cookies and third party services. Settings Ok