Onderwijs2018-09-17T15:19:33+00:00

Onderwijs ? 

“Ik vroeg me af of het eerste stukje, onder, verwijst naar het eenrichtingsverkeer in het lesgeven; dus van boven naar beneden? Of heb ik het verkeerd gezien?”

Onder heeft heel veel betekenissen. In woorden als onderwijzen, onderrichten en onderlegd gaat het om de betekenis ‘met figuurlijke steun’. Onderwijzen betekent eigenlijk ‘iemand ondersteuning bieden door hem de weg te wijzen, en van daaruit heeft de betekenis zich ontwikkeld tot die van ‘lesgeven’. Onderrichten is op dezelfde manier gevormd uit richten (‘in een bepaalde richting sturen’); onderrichten is dus eigenlijk: ‘iemand helpen de juiste weg te vinden’.

Bron: Onze Taal. 

H. Beelen en N. van der Sij


Film : De nieuwe leeromgeving

De onderwijsfilms schetsen een beeld van studenten en ervaren professionals in diverse omgevingen en omstandigheden.
Testimonial interviews, loopbaan verhalen (Career Stories) stellen zowel nieuwe als huidige studenten in staat hun kennis uit te breiden en abstracte theorieën te koppelen aan praktijksituaties.

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wel of niet een master studie, de wereld van een Phd, boeiend onderwijs, mondiale problemen en burgerschap, beoordelingen, sociale kwesties, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en speciaal onderwijs.

Alle onderwijsfilms worden standaard ondertiteld, tenzij anders gewenst om zo de ‘leesbaarheid’ te vergroten, ook zonder geluid. Denk aan mobiel kijken in de trein en of publieke ruimte. Zo creëert  film een nieuwe  leeromgeving, rechtstreeks op elke computer, mobiele telefoon of tablet.

Inspireer mij in de toekomst over dit onderwerp
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR (AVG).
I Accept

Boeiend onderwijs

Doel: Op laagdrempelige, begrijpelijke wijze illustreren wat het leren van leerkrachten voor effect heeft op de kwaliteit van de lessen op de acht basisscholen van Stichting Spiritbasisscholen.

Kernwoorden: professionele leergemeenschap, boeiend onderwijs, lerende school, professionalisering, groei, leerontwikkeling, leerkrachten, primair onderwijs, po, verandering, leren voor het leven, kwaliteit lessen

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR (AVG).
I Accept

Handicap en studie

Doel: Potentiële studenten met een functiebeperking informeren over de ondersteuning die De Haagse Hogeschool biedt. Drie studenten vertellen over hun studie en functiebeperking.

Kernwoorden: functiebeperking, hoger beroepsonderwijs, (im)materieel, financieel, studentendecaan, lichamelijke handicaps, chronische ziekten, dyslexie, geestelijke gezondheidsproblemen, handicap en studie

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR (AVG).
I Accept

Bouwen aan bètatalent op de basisschool

Doel: Ouders informeren over onderzoek dat Leidse onderzoekers hebben gedaan op een basisschool om uiteindelijk de ontwikkeling van bètaleren te kunnen stimuleren.

Kernwoorden: neuropedagogiek, neurocognitieve bouwstenen van bètaleren, neurowetenschap, Talentenkracht Centrum Leiden, talentontwikkeling, wetenschap en techniek, primair onderwijs

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR (AVG).
I Accept

Motorisch leren

Een leven lang bewegen staat of valt met fundamentele motorische vaardigheden.

Maar wordt daar binnen het bewegingsonderwijs wel genoeg aandacht aan besteed? Binnen de onderzoekslijn Methodieken voert hogeschooldocent Joris Hoeboer (HALO) samen met docent Michiel Krijger (HALO), de VU en 24 HALO studenten een onderzoek uit naar de motorische ontwikkeling van kinderen op 6 basisscholen in Den Haag.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR (AVG).
I Accept

De wereld verandert

We gaan steeds internationaler denken. Zijn meer en meer met elkaar verbonden.

De Haagse Hogeschool bereidt jonge mensen voor op al die ontwikkelingen. Dat doet ze door haar studenten bagage mee te geven. Wereldburgers van hen te maken. Die zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, hun leven lang.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR (AVG).
I Accept

Mentoring program

The purpose of this program is to help female students to make a smooth transition into the labor market by pairing them with a mentor.

The program provides opportunities for students to observe, interact with, and learn from outstanding established leaders.
This initiative is to educate, inspire and empower the next generation of females with the core values, attitudes and skills that are the foundation of quality leadership and with that provides a realistic insight about Shell and jobs and culture within Shell.

This website uses cookies and third party services. Ok