Home » Onderwijs. Kennis effectief en helder overbrengen.
Onderwijs. Kennis effectief en helder overbrengen.2019-01-22T16:57:32+02:00

Onderwijs ? Wat is dat ? …kennis effectief en helder overbrengen , de juiste weg wijzen  ? 

“Ik vroeg me af of het eerste stukje, onder, verwijst naar het eenrichtingsverkeer in het lesgeven; dus van boven naar beneden? Of heb ik het verkeerd gezien?”

Onder heeft heel veel betekenissen. In woorden als onderwijzen, onderrichten en onderlegd gaat het om de betekenis ‘met figuurlijke steun’. Onderwijzen betekent eigenlijk ‘iemand ondersteuning bieden door hem de weg te wijzen, en van daaruit heeft de betekenis zich ontwikkeld tot die van ‘lesgeven’. Onderrichten is op dezelfde manier gevormd uit richten (‘in een bepaalde richting sturen’); onderrichten is dus eigenlijk: ‘iemand helpen de juiste weg te vinden’.

Bron: Onze Taal. 

H. Beelen en N. van der Sij

Educatieve film en onderwijsfilm series voor een lerende organsiatie ?

Vaak zijn dat non-profitorganisaties in de onderwijssector. Maar veel bedrijven met winstoogmerk zien ook de waarde van educatieve film en video’s. Ze spelen een cruciale rol bij het opbouwen van vertrouwen, geloofwaardigheid en talentontwikkeling en kunnen een belangrijk onderdeel zijn bij 

Trainingen voor leidinggevenden en professionals.

Denk daarbij aan :

  • Online learning platform – online leeromgeving
  • Video-on-demand
  • onderdeel van meerjarenbeleidsplan
  • departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid
  • Bedrijfsexpertise Centrum (BEC)
  • online content-managementsystemen voor audio en video
  • MediaBank opzet
  • Inkoop- en aanbestedingstrajecten

Tags:

Advies, begeleiding bij Europese aanbestedingen, Inkoop- en aanbestedingstrajecten, tenders, aanbestedingsprocedure en EMVI-plannen in de sector videodiensten, film realisatie en animatie, veranderfilm, onderwijs, uitleg video, film, den haag, onderwijssector

We zijn gedreven door de wijze waarop mensen omgaan met nieuwe  uitdagen en de manier waarop mensen denken, voelen of handelen. We hebben veel ‘vlieguren’ gemaakt  in het produceren van honderden tot nadenken stemmende video’s voor grote en kleine organisaties.

Wat voegen we toe ?

KENNISREGIE.

Het produceren van een videoserie is een hoop werk. Om dingen inhoudelijk goed naar te voren te laten komen , op tijd en binnen budget , is een team nodig. De Lichtjagers zijn een van de meest ervaren onderwijskundige film productie maatschappij  in Nederland. We zijn gewend om grote, complexe, creatieve projecten en alle uitdagingen die ze met zich meebrengen te beheren. We  praten over het tot leven brengen van kennis waarbij we de mens centraal zetten. 

PARTNERSCHAP EN STRATEGIE

Als je weet dat je een educatieve video of film  nodig hebt, maar niet precies weet welke of hoe de inhoud te verateln, maak je geen zorgen. Wij kunnen helpen. We hebben expertise en ervaring in het helpen van organisaties bij het ontwikkelen van een effectieve contentstrategie om hun bereik te vergroten. We begrijpen hoe belangrijk uw visie en ambitie is. We werken met u samen en stellen vragen en luisteren

Meer informatie over ons ?

HOE LANG DUURT HET  ?

Educatieve film en onderwijs series  kunnen  3 versies zijn of zelfs  of meer dan 100!  Individuele films en video’s kunnen variëren van 1 tot 5 minuten. Dit alles moet worden bepaald door rekening te houden met uw leermiddelen , inhoud, doelgroep en platform. We zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen.

TIJDLIJN

Onze standaardtijdlijn is 2-3 weken voor een enkele film of video.

Laat ons weten wanneer je je films of video’s nodig hebt en we zullen het beste proces voor je uitzoeken.

KOSTEN

De kosten houden rekening met vele factoren, waaronder de productiewaarde, ronden van reviews, totale hoeveelheid benodigde video en uw tijdlijn. 

1. KENNISDELING DOOR EEN EXPERT , EEN TOUWTREKKER , EEN ‘REUS’ BINNEN UW WERKVELD

Als je een Rockstar in uw gelederen hebt, laat die kans dan niet verloren gaan. Deel  hun expertise met een educatieve video en motiveer anderen om hierop te reageren. Zet het als als leermiddel voor onderwijsbehoeften binnen uw lerende organsiatie. 

2. HOOGTEPUNTEN TRENDS EN ACTUELE GEBEURTENISSEN

Mensen verlangen naar inzicht en perspectief.  Naar een verklaring van bepaalde patronen of waarom bepaalde gebeurtenissen hebben plaats gevonden. Daarnaast vragen hoogtepunten in het recente niuews soms aanvullende  commentaren. Een educatieve film of video voor een lerende organsiatie is een geweldige manier om het gesprek vorm te geven en te beginnen.

3. STANDPUNTEN – VOORLICHTING 

Soms zien mensen het grotere geheel niet. Ze trekken de verkeerde conclusies op basis van onvolledige gegevens. Je educatieve video zou het ding kunnen zijn waardoor ze een ander standpunt in overweging nemen.

Boeiend onderwijs

Doel: Ouders op laagdrempelige, begrijpelijke wijze illustreren wat het leren van leerkrachten voor effect heeft op de kwaliteit van de lessen op de elf basisscholen van Stichting Florente basisscholen.

Kernwoorden: professionele leergemeenschap, boeiend onderwijs, lerende school, professionalisering, groei, leerontwikkeling, leerkrachten, primair onderwijs, po, verandering, leren voor het leven, kwaliteit lessen

Handicap en studie

Doel: Potentiële studenten met een functiebeperking informeren over de ondersteuning die De Haagse Hogeschool biedt. Drie studenten aan het woord.

Kernwoorden: functiebeperking, hoger beroepsonderwijs, (im)materieel, financieel, studentendecaan, lichamelijke handicaps, chronische ziekten, dyslexie, geestelijke gezondheidsproblemen, handicap en studie

Motorisch leren

Doel: Beleidsmakers informeren over een onderzoek naar het leren van fundamentele motorische vaardigheden op 6 basisscholen in Den Haag.

Kernwoorden: motorische ontwikkeling, bewegingsonderwijs, primair onderwijs, sport, gymnastiek, beweging, bewegend leren, po, basisonderwijs, gezondheidsvaardigheden, motoriek, HALO, Den Haag

De wereld verandert

We gaan steeds internationaler denken. Zijn meer en meer met elkaar verbonden.

De Haagse Hogeschool bereidt jonge mensen voor op al die ontwikkelingen. Dat doet ze door haar studenten bagage mee te geven. Wereldburgers van hen te maken. Die zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, hun leven lang.

Mentoring program

The purpose of this program is to help female students to make a smooth transition into the labor market by pairing them with a mentor.

The program provides opportunities for students to observe, interact with, and learn from outstanding established leaders.
This initiative is to educate, inspire and empower the next generation of females with the core values, attitudes and skills that are the foundation of quality leadership and with that provides a realistic insight about Shell and jobs and culture within Shell.

Bouwen aan bètatalent op de basisschool

Doel: Ouders informeren over onderzoek dat Leidse onderzoekers hebben gedaan op een basisschool om uiteindelijk de ontwikkeling van bètaleren te kunnen stimuleren.

Kernwoorden: neuropedagogiek, neurocognitieve bouwstenen van bètaleren, neurowetenschap, Talentenkracht Centrum Leiden, talentontwikkeling, wetenschap en techniek, primair onderwijs

Inspireer mij in de toekomst over dit onderwerp
Linda Glebbeek
Linda GlebbeekHoofdredacteur, projectleider, docent en communicatieregisseur
Werkt graag samen met enthousiaste mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, wetenschappelijk veld of de zakelijke dienstverlening. Vervult daarbij een steeds wisselende rol van projectleider, trainer, sparringpartner, hoofdredacteur, begeleider of interviewer.
Pieter van Gent
Pieter van GentHistoricus en jurist (UU).
Pieter van Gent. Sinds 2004 specialiseert hij zich in bedrijfsgeschiedenis en corporate stories. Hij verricht onderzoek en schrijft boeken voor zowel beursgenoteerde ondernemingen als kleinere organisaties.
Ilya van Marle
Ilya van Marle Programmamaker, Producent, regisseur , portret fotograaf
Achtergrond in elektronica en technischecomputerkunde. Opgeleid bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag, journalistiek gevormd door Amnesty International, bijgeschaafd door de London Film School.
This website uses cookies and third party services. Settings Ok