Lintjesregen. Fotografie van een koninklijke onderscheiding

Portret fotografie in opdracht van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Het in beeld brengen van de mensen die een lintje ontvingen en hun verhaal over Koninklijke onderscheidingen.

 

Het verhaal van bruggenbouwer Murat Yildirim. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

‘Ik was een 22-jarige jongen toen ik voor het eerst een taalbarrière wegnam door een avond te tolken tijdens een thema-avond in onze moskee. Die ontmoeting tussen christenen en moslims was de basis voor mijn inzet als vrijwilliger. De dialoog op die bewuste avond ontroerde mij. Wanneer je mensen bij elkaar brengt vanuit oprechte interesse dan gebeurt er iets heel moois.’

Yildirim: ‘Wat ik wil benadrukken is dat alle leden van de Fatih Moskee in Oldenzaal zich de afgelopen jaren hebben ingezet om de dialoog op gang te brengen. Zonder het vertrouwen en de steun van alle andere gezinnen was het mij niet gelukt. Wij hebben laten zien dat er echt verbinding ontstaat als je zelf contact zoekt.’

‘Ontmoeting vind ik een goed antwoord op verdeeldheid en discriminatie. Natuurlijk verdwijnen verschillen niet door elkaar alleen te ontmoeten. Maar je leert elkaar wel kennen en je leert ook van de overeenkomsten met de ander. Hier in Oldenzaal is een vliegwiel in beweging gebracht dat niet meer stopt. Leden van onze gemeenschap worden echt gemist als zij niet bij de Oranjemarkt, een wijkfeest of een kerstmarkt aanwezig zijn.’

Yildirim benadrukt dat de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw en kinderen heeft bijgedragen aan het succes van zijn vrijwilligerswerk. Hij is bijzonder trots op zijn lintje, maar deelt de eer graag met zijn vrouw. Yildirim: ‘Mijn vrouw is een belangrijke spil in het damesnetwerk van de gemeenschap. Zij regelt veel logistieke zaken. Door haar onafhankelijke en zelfstandige instelling lukt het om ons gezin draaiende te houden op de vele momenten dat ik buiten de deur ben. Het lintje deel ik eigenlijk met haar.’

Murat Yildirim brengt vanaf 1999 als initiatiefnemer en medeorganisator de dialoog tot stand tussen moslims en christenen in Oldenzaal. Hij organiseert onder meer gesprekavonden over de islam en het christendom. Daarnaast is hij als gespreksleider betrokken bij projecten voor en door jongeren met verschillende culturele achtergronden.

Yildirim was medecoördinator tijdens de bouw van de nieuwe moskee in zijn stad. Sinds 2006 is hij raadslid in de gemeente Oldenzaal voor de plaatselijke politieke partij. Hij werkt als vakspecialist op het klinisch laboratorium van MEDLON BV in het Medisch Spectrum Twente.

 

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient?
De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor
elke gewenste kandidaat. Ook buitenlanders of in het buitenland woonachtige Nederlanders kunnen worden voorgedragen. 

Wanneer kan iemand een lintje verdienen?

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.


Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk


Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur,
kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie


Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Category Media Verslaggeving | Visuele Identiteit