LICHTJAGERS 2018-07-02T11:14:37+00:00

De Lichtjagers

…wat beweegt mensen ? Wat maakt ons wie we zijn ? Kunnen wij een bijdrage leveren waarmee u verder kan ?

De Lichtjagers werken vanuit de  kernwaarde van  ‘gedeelde kennisontwikkeling’ waarbij openheid en vertrouwen in elkaar  onmisbaar zijn.   We zijn een fan van het maken van waardevolle inhoud, omdat we mensen als mensen kunnen beschouwen, niet als winst. We hebben geen hoge overhead kosten met werknemers. Integendeel, we huren de juiste mensen in voor elk project.  Zo kunnen we op een  integere manier betekenisvol, onverwacht en persoonlijk zijn.

Ons doel ? Samen met u het inzicht vergroten van een situatie om het zo in een nieuwe context te plaatsen.
Enkele Lichtjagers zijn:
Linda Glebbeek:
Pieter van Gent:
Ilya van Marle:
Monique Smets: