Home » Familie portret | Tableau vivant

Is een familieportret een informeel foto-essay van de verhoudingen tussen familie leden ? 

Familiefoto’s kunnen een verhaal vertellen. Net zoals familieverhalen vertellen foto’s relaties binnen en tussen het gezin. Het familiefotoalbum is inderdaad een gemakkelijke manier om buitenstaanders naar familiegeschiedenis te leiden. Foto’s bieden een eenvoudig gespreksonderwerp waardoor potentiële familieleden, zoals vriendjes of vriendinnen, kunnen worden ingewijd in familiestructuren en tradities.

Een belangrijk uitgangspunt bij het interpreteren van foto’s is dat ze door keuze worden geproduceerd. Keuzes over wie, wat, wanneer en waar te fotograferen, kunnen net zoveel zeggen over de fotograaf als het onderwerp. De camera neemt niet zomaar een gebeurtenis op, maar neemt ook op wat de fotograaf zelf wil zien. Zo worden foto’s een uitspraak over iemands perceptie van de wereld. Ze zijn een weerspiegeling en definitie in een. 

Wat je dus ziet is opgebouwd uit meerdere elementen. 

Familie portretten nodigen dus dus tot de vraag : 

Wat zie ik ? Hoe liggen de verhoudingen binnen de afgebeelde personen ? Wat krijgen we mee van de context waarin de familieleden zijn opgesteld ?

This website uses cookies and third party services. Settings Ok