Home » Functiebeperking

Studenten met een beperking kunnen tijdens hun studie belemmeringen ondervinden als gevolg van hun functiebeperking. Onderwijs instelingen zijn wettelijk verplicht  studenten, docenten, studieadviseurs en beleidsmedewerkers praktische tips,informatie en voorzieningen te verschaffen zodat zij niet vastlopen en meer succes hebben tijdens hun studie.

This website uses cookies and third party services. Settings Ok