Home » Portfolio » Functiebeperking » Studeren met een functiebeperking en film speciaal onderwijs
Studeren met een functiebeperking en film speciaal onderwijs2018-10-04T16:15:04+01:00

Project Description

Studeren met een functiebeperking en film speciaal onderwijs : KRACHT en KWETSBAARHEID 

Studenten met een beperking kunnen tijdens hun studie belemmeringen ondervinden als gevolg van hun functiebeperking. De TU Delft biedt studenten, docenten, studieadviseurs en beleidsmedewerkers praktische tips en informatie over studeren met een functiebeperking zodat studenten minder gauw vastlopen en meer succes hebben tijdens hun studie.

TU Delft Career & Counselling Services wil (potentiële) studenten aan de TU Delft met een functiebeperking informeren over de ondersteuning die de universiteit biedt en tegelijkertijd onderstrepen dat deze groep studenten mag geloven in hun eigen (veer)kracht en oplossingsgerichtheid.

Briefing van de opdrachtgever:

TU Delft heeft de wettelijke verplichting om studenten met een functiebeperking optimaal te ondersteunen. De universiteit heeft een pakket aan ondersteunende maatregelen en wenst studenten te verwijzen naar de plek waar ze voor hulp en ondersteuning kunnen aankloppen.

Debriefing van opdrachtnemer (doelstelling en aanpak van de opdracht):

De rode draad van onze aanpak steunt op de uitspraak:‘It’s ability, not disability that counts!’. Wij hadden het doel om de proactieve en pragmatische aanpak in beeld te schetsen die de afdeling Career & Counselling Services hanteert om studenten met een functiebeperking verder te helpen.

Wij hebben een reeks bestaande uit zes films gemaakt waarbij studenten reflecteren op het studeren in combinatie met hun ziektebeeld. Wat zijn hun oplossingen voor de obstakels die zij tegenkomen? Hoe staan zij in hun kracht en welke voordelen levert een functiebeperking op. Zes studenten zijn geportretteerd met functiebeperkingen zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD, storing in het autistisch spectrum, dyslexie, loopbeperking.

Rol en werkzaamheden van Ilya van Marle Film & Fotografie | De Lichtjagers:

– Producent en formatontwikkelaar: advies en overleg voor inhoudelijke ontwikkeling van format en keuzes in beeldtaal;
– Interviewer en regisseur: voorgesprek is de basis voor het script en op basis van voorgesprek wordt de verhaallijn op grote lijnen bepaald;
– Productieoverleg over uitvoering en afstemming bronnenselectie;
Postproductie, productie, editen en opleveren eindproduct.

‘It’s ability, not disability that counts !’

Wij hebben een serie bestaande uit zes films gemaakt waarbij studenten reflecteren op het studeren in combinatie met hun ziektebeeld.

– Wat zijn hun oplossingen voor de obstakels die zij tegenkomen?
– Hoe versterken zij zichzelf en welke mogelijke voordelen levert een functiebeperking op?

Zes studenten zijn geportretteerd met functiebeperkingen zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD, storing in
het autistisch spectrum, dyslexie, loopbeperking.De filmreeks is intern op het netwerk van de TU Delft gezet en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden zoals o.a. voorlichtingsavonden en workshops die door TU Delft Career & Counselling Services worden gegeven.

Het streven van de Technische Universiteit Delft is om studenten met een functiebeperking dezelfde kansen te bieden op het volgen en afronden van een academische opleiding met gelijke competenties en hetzelfde kennisniveau als studenten zonder functiebeperking. De route naar dit doel kan variëren.

Een voorbeeld van een voorziening die beschikbaar is en te zien in de  film met Marike . Zij gebruikt Dyslexiesoftware TextAid.

De TU Delft verstrekt deze software gratis aan studenten met een functiebeperking.

Wat doet TextAid?

TextAid is een online tool die teksten hardop voorleest terwijl de tekst wordt gescand. Je kunt er webpagina’s , een gescand studieboek mee ‘lezen’  of een tekst als audio wilt downloaden.

Link naar de software vind je hier 

Studeren met een functiebeperking. Hoe is het om te studeren aan TU Delft met ADHD? Wat kan er allemaal? Martijn vertelt over zijn ervaringen

Studeren met een functiebeperking. TU Delft is een vrij grote universiteit om allemaal te belopen. Renee vertelt hoe ze met haar loopbeperking Nanobiology studeert en ambitieus wordt als ze aan de mogelijkheden denkt.

Studeren met een functiebeperking. Studeren aan een universiteit als TU Delft met een stoornis in het autistisch spectrum? Niels laat zien hoe hij met Asperger studeert aan de TU Delft, van practica tot hoorcolleges.

Hoe combineer je studeren en sporten met een fysieke beperking? Marike studeert Civiele Techniek aan TU Delft en vertelt over haar ervaringen met reuma en Civiele Techniek. Daarnaast is zij gebruiker van de Dyslexie software is gratis ter beschikking is gesteld door de TU Delft.

Hoe is het om te studeren aan TU Delft met dyslexie? Marije gunt ons een blik in haar studentenleven en vertelt hoe zij studeert met dyslexie.

Wietse studeert Industrieël Ontwerpen en vertelt hoe hij omgaat met zijn dyslexie en ADD in zijn studietijd. Van hoorcolleges en projecten tot soms tot diep in de nacht programmeren.

This website uses cookies and third party services. Settings Ok