De Handelsmissie
Handelsmissie
Client VNO NCW

De ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland gaan de handelsbevordering verder professionaliseren. Het kabinet trekt in totaal 10 miljoen euro extra uit voor deze samenwerking. Nederlandse (mkb)-bedrijven moeten zo meer voet aan de grond krijgen op groeimarkten. De export-, investerings- en innovatie-bevorderende activiteiten van de overheid en het bedrijfsleven worden nauwer op elkaar afgestemd.